home

Stánkový prodej při akcích pořádaných AMK Nepomuk

Automoto klub Nepomuk v AČRPodmínky prodeje

Od roku 2012 upravuje Automoto klub Nepomuk v AČR (dále jen AMK) podmínky stánkového prodeje všeho druhu zboží, při akcích jím pořádaných a to takto:

 1. Prodejce, který má zájem provozovat svoji činnost při akcích pořádaných AMK vyplní Žádost prodejce (příloha č. 1)
 2. Žádost je třeba podat nejdéle třicet dní před konáním akce
 3. Nejdéle 25 dní před konáním akce provede AMK elektronickou odpověď o vyřízení žádosti a to jak v kladném, tak záporném případě
 4. Ten prodejce jehož Žádost byla kladně vyřízena dostane po příjezdu na místo a zaplacení poplatku 50 Kč za každý metr čtvereční dle Vzorů (příloha č. 2), označení pro vozidlo(a) a označení pro prodávající osoby
 5. Počet označení pro prodávající osoby:
  do 10 m2 1 ks do 40 m2 4 ks
  do 20 m2 2 ks do 50 m2 5 ks
  do 30 m2 3 ks nad 50 m2 6 ks
 6. Každá další osoba je povinna zaplatit standardní vstupné
 7. Elektropřípojka ~240 V na jeden den 200 Kč
 8. Kontaktní telefon: +0420 603 897 674, tel./fax: +0420 371 591 359,
  e-mail: info@amknepomuk.cz

VZORY

Pro výpočet se bere nejdelší a nejširší místo zastavěné plochy, počítáno po 0,5 metru. Každý započatý půl metr se počítá jako celý. U stánků s občerstvením je možno po dohodě s pořadatelem umístit vlastní místa k sezení, toto místo není zpoplatněno.

Stánkový prodej při akcích pořádaných AMK Nepomuk - Vzory

 

Žádost prodejce

AMK-Nepomuk-stankovy-prodej-Zadost-prodejce-012012.doc (příloha č. 1) (DOC, 96 kB)

Dokumenty ke stažení:

AMK-Nepomuk-stankovy-prodej-Podminky-prodeje-012012.pdf (PDF, 124 kB)
AMK-Nepomuk-stankovy-prodej-Zadost-prodejce-012012.doc (příloha č. 1) (DOC, 96 kB)
AMK-Nepomuk-stankovy-prodej-Vzory-012012.pdf (příloha č. 2) (PDF, 146 kB)

V Nepomuku 17.01.2012

Daniel Krob
předseda Automoto klubu Nepomuk v AČR